Cap Quadrat
Digital Mixed Techniques, 2016-2018

“L’amor és l’única cosa que creix quan es reparteix.”


Slanting 


Dievergent I 


Dievergent II 


Collapsing Horizons - O 


Collapsing Horizons - N 


MetaMorph I 


MetaMorph II 


MetaMorph III 


MetaMorph (Less is More) 


Fuga de Punto 


Dievergent III 


Cor Quadrat 


Tales & Tiles VI 


Tales & Tiles I 


Transitory I 


Transitory II 


Tessellation I 


Tessellation II 


Tessellation III 


Tessellation IV 


Tessellation V 


Transitions 


Transitions I 


Transitions II 


Transitions III 


Slanted Cuts 


Enquadrat 1 


A Quadres I 


A Quadres II 


Enquadrat 6 


Enquadrat 7 


Quadratura 6 


Quadratura 2 


Quadratura 1 


A Quadres VI 


A Quadres IV 


Enquadrat 8 


Italic Squares 


Emblanquinat 


Ennegrit 


Quatre Temps T4 


Quatre Temps T3 


Quatre Temps T2 


Quatre Temps T1 


Enrajolat 1 


Tessellation 4 


Cap Quadrat 11 


Cap Quadrat 10 


Cap Quadrat 9 


Cap Quadrat 8 


Cap Quadrat 7 


Cap Quadrat 6 


Cap Quadrat 5 


Cap Quadrat 4 


Cap Quadrat 3 


Cap Quadrat 2 


Cap Quadrat 1